Výsměch zodpovědným

Kdo má všech pět pohromadě, chápe to. Vidí, jak naše společnost stárne, jak je na ulicích k vidění stále více seniorů a naopak se tam nejednou ani nezavadí o dítě, z čehož logicky vyplývá, že musí být stále neudržitelnější systém, v němž ti v produktivním věku živí ty na zaslouženém odpočinku. Z čehož logicky vyplývá, že nechceme-li, aby se naše děti jednou strhaly ve snaze nás uživit, respektive aby odsud tyto neutekly někam, kde jim nebude někdo jako my viset na krku, musíme si šetřit.

vějíř bankovek

Jedním ze způsobů, jak si pojistit, abychom ve stáří neumřeli hlady, je ukládání peněz na budoucnost do penzijních fondů. Jež by měly být zárukou toho, že jednou nepůjdeme, jak se říká, o žebrácké holi.

Ovšem podívejme se na realitu bez růžových brýlí.

Nové penzijní fondy loni prodělávaly. Byť se prý máme ekonomicky skvěle, byť žijeme v období ekonomického zázraku, v němž se daří naší ekonomice jako snad ještě nikdy, nedokázaly si na sebe – totiž vlastně na své střadatele – vydělat. A jsou-li tak dnes takové penzijní fondy jakž takž výhodné, pak je to jenom díky státním příspěvkům.
krabička na mince

Podle Asociace penzijních společností ČR účastnické fondy doplňkového penzijního spoření loni zkrátka vesměs prodělávaly

          konzervativní fondy přišly v průměru o 0,58 % své hodnoty

          vyvážené fondy pozbyly 3,78 %

          dynamické fondy dopadly nejhůře, s mínus 8,49 %

Za což prý může hlavně to, že poklesly akciové a dluhopisové trhy.

Lidé se s tím prý musí smířit. Mají akceptovat, že prostě existují i ‚slabší roky‘, kdy se nedaří, a že je doplňkové penzijní spoření dlouhodobý investiční produkt. A v dlouhodobém horizontu (od vzniku před šesti lety) prý měly všechny účastnické fondy zisk; v konzervativních fondech si lidé přišli za těch šest let na 2,49 %, ve vyvážených fondech na 7,65 % a ve fondech dynamických na 17,37 %.

Z transformovaných penzijních fondů loni žádný nepřekonal inflaci.

Takže prakticky všichni, kdo měli loni s penzijními fondy co do činění, prodělali. Pouze – pouze s výjimkou správců penzijních fondů, k nimž se přesunulo nemalé množství finančních prostředků střadatelů, řádově ve výši stamilionů korun. Protože tito správci smí pobírat rozhodnutím poslanců ČSSD z doby před čtyřmi lety vyšší poplatky než dříve, u transformovaných fondů místo 0,6 rovnou 0,8 % z celkové sumy v nich uložených peněz. Dalších deset procent si smí strhávat a také strhávají za zhodnocení; což je ale o pět procent méně než dříve a správci fondů jsou tak vlastně méně motivováni k tomu, aby dosahovali zisk, zejména když si přilepšili na poplatku za pouhé obhospodařování aktiv.

Takže si prý každý rozumný člověk šetří doplňkově na penzi. Aby se měl lépe… momentálně jenom správce jeho penzijního fondu.