Otcem syna nebo dcery?

Většina žen vidí jako smysl svého života přivedení potomka na tento svět. Bez mrknutí oka opouští své kariéry. Abychom nikomu nekřivdili, je nutné povědět, že je pravda, že některé dokážou skloubit péči o dětí i s pracovním nasazením. Právě ženy se culí nad kočárky svých známých. Jsou to ženy, které jako první začínají ve vztahu mluvit o rozšíření rodiny o další členy domácnosti.
bojování s otcem
Jak vnímají příchod miminka muži?
Mnozí se těší i bojí. Je to mužské pohlaví, které si spíše připouští omezení, které je spojeno s dítětem. Reálněji uvažují o budoucnosti s mimčem. Představují si chvíle, kde jim bude potomek přítěží. Pryč budou klidné televizní večery. Ta tam se podějí večery s kamarády v jejich bezdětné domácnosti. Rozloučit se mohou i s hurá akcemi jako například víkend na horách.
Najdou se tací, kteří vnímají rodinu jako základ a s omezeními jsou smířeni. Co jiného jim zbývá, že.
Ulehčit přijetí svého dítěte otcům, kteří mají rádi svůj svobodný život, může „správné“ pohlaví ratolesti.
Budoucí otcové prahnou po dívce, chtějí-li mít svou roztomilou princeznu, o kterou se budou starat. Jiní si připouští jedině chlapce. Vnímají ho jako symbol jejich schopnosti zplodit následovníka rodu.  Podívejme se na většinu důvodů, proč otcové dychtí po synovi nebo naopak po dceři.
otec a syn na mostě

Proč chtějí muži syna:
–          Jak bylo řečeno výše, vnímají ho jako následovníka a nositele příjmení rodu.
–          Někdy jsou ovlivněny řečmi, které výsměvně tvrdí, že správný muž má zplodit jedině syna.
–          Chlapi se věnují řemeslům, která nebývá lákadlem pro holky. Muži proto doufají, že se jim narodí kluk, který řemeslo převezme (například autoservis).
–          Páni se obávají, že si nebudou mít s dcerou co říct.
–          Věří, že jedině synové budou jejich doprovodem při oblíbených činnostech jako je sledování fotbalu, fandění na hokeji nebo podobných koníčcích.
Proč někteří otcové touží po dcerce:
–          Chtějí mít slečnu, o kterou se budou moci starat a chránit ji.
–          Doufají, že holka se bude věnovat studiím a „dotáhne“ to dál.
–          Věří v bezproblémovost dívčího pohlaví a jsou přesvědčeni, že dívky jsou obecně poslušnější.
U článku přikyvujeme všichni, ne všichni se zde najdeme. Naštěstí je mezi námi spousta ať už budoucích matek nebo otců, kteří touží po jediném: „Ať je naše dítě zdravé bez ohledu na pohlaví.“